Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

De vlam in de café

Schijtend ventje

 

Alli,

Den Ertelijken is ier were voe nog e ki ze woordje te plassairen zi, en 't go weer' an de rebben oeden wi, je magt da geloven.

Ewel, da was in de tied, 'k werkteg ik als muzikant in e café in de Langestroat'ee,en, ja, me moesten doar ook oltied dwoaze stoten tegenkommen, of 't schilde nie vele.

Ke komn dor op een avend binnen, 't zaat nog gin volk, en zegt de boas tegen mien "ewel", zegten, "ken dor wer' e twa tegengekomn wi".

Ja, 'k zeggen "'t zoe were nie roare zien, 't begunt ol were goed", 'k zeggen "van wa nu"?

"Wel ja", zegten, "kiekt, 't is ier e vint die ier binnenkomt bijst dank de terrass' ant opzetten zien en ol,en 'k zeggen, kiek menaire, 't spiet me, mo me zien nog nie open, binnen een olf urtje ziem' open".

"Aa ja", zegten, "'t is goed, 'k gon ton e ki werekomn ee".

"Mor op weg no buuten", zegten, "je lat me doar ain vliegen","kiekt", zegten, "'k En ik ier maggen ol de deuren en de vijsters openzetten, 'k en ik ier maggen de zuugers vulle bak zetten, da was ier nie t' oeden van de stank".

M' en dor e ki mee gelachen en gedoan, en e poar euren loater, 'k zitten ik te speeln ee, en 't komt doar e vint binnen, en je zet ie em an 't tafeltje nevest mien.

En de boazinne doet azo no mien "wa wi wa wi wa", en azo articuleren dank giengen kunnen liplezen, en wiezen no die vint.

"Wadde???". want 'k woaren ik ant speeln ee ja, en zeg ze "wa wi wa wi wa", en ze wies were no die vint, 'k zeggen "Wadde!!!???" ", en ol met e ki, de boas, "Da's de deen die ier vanavond gescheten et!!!!!!!" (azo vulle bak ee).

't Schoanste van de grap, da was een Ostendenoare, j' aat ie vaneigen verstoan wat damme gezeid aan ee,

Si, je moe nie peizen datten ie rood wierd of e twadde, of no buuten giengt wi, je zaat ie dor e ki mee te lachen.

 En da woaren azo van die dwoazeheden damme dor haile dagen tegenkwaamn en uutstaken.

Mo ja, oed mo junder ortjes open want 't gon nog zukke dwoaz' opkomn wi.

Alli, toe loater, en met de komplementen van Den Ertelijken ee.

Den Ertelijken.