Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

De Bings tu Ostende.

                                                            Oe da ta begost.

Voe du waireldorlooge was ostende uutgegroeid van un klain deur meuren omriengd dorp toe un grote stad die hoovairdig was de name  “Keuniginne van  du badsteden” te meugen dragen.

Vele toeriesten, uut olle dailen van de waireld, kwaamn nor hier en woaren in bewoender-rienge voe die schone gebouwen langs uuzze diek. Ook du bings werden druk bezocht. Mo teh nie oltied azzo gewist.

Roend 1770 woaren, in Iengeland, verschillende dokteurs van oordeil da zwemmen in zai goed was tegen bepoalde ziektes en meewerkte an tbehoedun van un goeie gezoendheid. Zo zoen koede zaibaden goed zien voe olle leeftieden, biezoenders voe du joengurun, terwijl doedurun nieuwe krachten en energie zoen opdoen. Spiciaal bie zwakke zeemjes, moeite bie tzwaiten en bie moedheid zoen deze bings goed doen. Zu verbeteren du zwitklieren, geven nieuwe  sterkte an ju spieren en heffen vele oengemakken op.

Doar er tonne vele Iengelschu in ostende weunden, werden ol die goeie gaven gow olhier bekend en voerden ziender olhier du bings in. Doarvoren giengen ziender deur ’t Ulleportje, over un klaine brugge ,noar un platse woar da nu oengevair ’t klaine strange ligt.Diengulschun kaiken dur nie noar da da woater stief vuul was en dat er doar oet en angespoeld ofvol roenddraif. Zu sproengen ziender in twoater en zadden veel leute. Mair en mair menschun , ook ostendenoars, zagen dadde en  sproengen ook in da vuule woater.

zeebaden_web

Twas an te roan un doek op ju kop te dragen om te vermieden dattur woater in ju ores zoe kommen en dat tnie geroadzaam was langer dan tien mienuten in twoater te bluuven. In die tied most ju in bewegiengu bluuven mi ju rik no de boaren toe om aszo u rikmassage te kriegen. Ojje ton uut twoater kam most ju ju suubbiet ofdrogen, un glas Madeira of Malaga drienken en dierekt un ferme wangelienge maken om ju bloed tu loaten roendstromen.
Twas weeru un Iengulksman die, in 1784, van keizer Jozef dun twidden de toeloatienge kraig om op ‘tstrange un tente op te sloan om doar drank te verkopen, en twi tentun woarda du zwemmers hunder kosten verklain. Diezelfsten Eingelsman gebruukte ook de badkarrutjus, deur twi Brabantsche pairden getrokken, woarin de zwemmers zich kosten omklain. Die karretjes werden un twientugtal meters in twoater getrokken en ton mosten de baders uutsteppen om in twoater te goan. No under bad mostenziender ton weer in under karre under klairen andoen en op strange uutsteppen . Os du franschen us kwamen bezetten mogtur niemand mi in twoater, mo vanof dhollanders weer kwamen was tzwemmen weer toegelatun.
In 1841 most olluman un zwembroek andoen en wast verboon in ju blootje te zwemmen.Du vinten woaren verplicht un gekleurdu wullen zwembroek an te doen, de wuuven un wullen badklaid of un badhemde.
Roend du viertorre wastur intusschen un pavieljoentje ogericht woar uitwa teeten of te drienken was en  woar dajje de zwemmer koste bekieken.
Vanof 1838 kost iederain ostende bereiken mit du tring en doardeure kwamen mair en mair toeriestun no uzze stad , mot is mo vanaf 1865, on de vestiengsmeuren ofgebroken zien dattur hottels op de diek gebouwd werden en da du groei en bloei van ostende begunnen is.Van ton of begost de weg no de tietel van  Keuniginne van de badstezden en da deurde toet an de twidden waireldorlooge.

                                                                                  Maurice Ferier