Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Bertino

Os du fore voe de deure stoat oftewel os du faistdagen ankommen moenkik altied pézje an vrienden dank vroeger vele gezien hen op de foore, in danszoalun of in un cafésjangtang en  die nu voe altied weg zien. Sommugun zien ollange vergeten, mo anderen kommen altied mo in mien gedachten.
Special du deze die in caféés of op het tonneel opkwamen tzie os zanger, tzie os spieker. Pijnzen dikkels an Lucy Monty, an de Brainiengnoare Jerom Depoorter, an Leonard, de strop die du ostendsche revuus voe dun orlooge makte, mo voeral aan du broers Lingier.'


 


 

Charl, dun oedsten, was nun komieken die veele kairenin tieoaters het gespeeld mi nog ain anderen in u duo. Loater hetun nog polisje gewist,mo da hen ie lange gedeurd.

 

                  
Berten, de joengsten van de twai, was un komieke, altied welgezinde, lachende joengen die met iederain bevriend was. Ju kost hem, na schoole, altied vienden op de driehoek ( nu hait da plingje Pauwlusplingje) of in de garre van wiengoarde, nevens de danszoale “ De Nieuwe zoale”. Ju was ie altied ant ziengen of vertelde moptjes. ‘t Woaren altied liedjes of moptjes datten zelve makte. Somtieds kwamtun toe mi un strooijen hoed op zien kop om Morris Sjuvalier of Fernandel achter te doen. Du woorden van under liedjes hatten verwisseld voe eigen  woorden, mo dadde int tzuuver ostends. Zo hatten da liedje “il y a de la joi” vertoald in “wit ju gie utwa”.
Om dad ollemoale te ziengen sproengtun ie op een platte karre die doar stoend of op un viskarretje die de viswuuven doar hadden achtergeloaten.Zien grotste suksessen kende ie binst of kort no de twidde waireldorlooge, ostun veel te vienden was in Café Prosper, op de boulevaar de miedie, of op trouwfaisten. Ie kwam ton op oender de name Bertino, mo langs de koaije wastuin ook gekend oender de name Berten Schuuffelet, omdattun altied un streksju droeg.
Ie schreef zien liedjes zelve ,makte dor kopies van om zu te verkopen. Jehdie zelve ukki u poar ploaten gemakt en zelve betoald, mo z unie kunnen verkopen. Zien airste grote sukses kwamtur binst dun orlooge ostun un li zoeng van deevakoeatsje. Da liedje uutgebrocht omdat de duutschers sommigste burgers verplichtten tu evakoeairen en tbegon mi te vragen of zunder briefje ol hadden gekregen om te vertrekken no de boer en da zu doar spek en eiers  oender under neuze zoen kriegen en dq zu ook dubbele ratsoenzegels zouden kriegen. Da liedje wierd mi du airste kair zo populair da iedereen ernoar vroeg en meezoeng.U bitje loater mostun ook verhuuzen.

 


Achter dorlooge kwamtun terug nog altyied even pluzierig os vroeger en wastun terug te vinden op faistjes en bols.
Un twidde sukses was tbegin van zien twidde muziekoale loopboane. Bie doverstromienge van februoari 1953 veranderde ie de tekst van het fransche liedje “La petite diligence” in un ostendsche slager “ Oostende oender woater” da weer un groot sukses kende zowel hier os verre buuten uuzze grenzen.De maiste oostendenoaren hen da liedje in hunder liedjesboek ingeschreven en .zoengen het biena iedere dag.
Da liedje dajje kan viengen begunt azzo :

 


Wien peinster nog op deze dag
Ostende oender waoter
’t was zeker e nat beslag
die storm da was e flaoter
in vele huuzen en caféé’s
was ter leute of rust
’t woater kwaamt toe boven de cabn apee
en oender ’t bedde geklutst

dan volgde het refrain , het twidde en derde couplet.

Da liedje werd het levenswerk van uuzze ziengende pompier die veel te vroeg no tkerkhof werd gedreegen.Ie sterfde dun derden van meije 1968, ju was ie nog gin 53 joar.                                                                                           

NB Dit liedje is integraal terug te vienden in de Zingende Plate van de betreurde Jef Klausing.
 
Ostende oender woater, gezongen door zwarte Pier vind je hieronder:
Oostende oender woater

                                                               =-=-=-=-=-=-=