beluister hier dit verhaal. 

Ja, vandage een schoon avloptje in me busse: van de pliesjes, osk zo rap meugluk zoe wiln betaaln: 25 euros want kadden ier een moand of twèè geleen gin tiekitje betaald voe te parkeern...

Lees meer: Ne zantje

Een tweede verhaal die Roger Debusschere naliet was het verhaal over een bijzondere tijd. Wereldoorlog II. Als scheepsmotorist op de O315 doorbraken ze o.a. de blokkade rond Duinkerke.

Lees meer: Herinneringen aan WO II door scheepsmotorist Roger Debusschere

Kweten nu nie os ju giender ook soms ukki droomt. Ikzelve dromun biena elku nacht en tis hoast oltied van uuzze stad. Kmaken ik ton lange wandulliengen deur bepoaldu wiekken van ostendu en kvertrekken ik oltied vanop du driehoek, dattis da plingje da nu du namu draagt tpauwlusplingje . Vandoar goat hut no de grote kerke en du kappellebruggu om ton langs de werf no du veugelmart te trekken. Kgon ton toetan de morre en ton ofwel no du sprotgang of no du sprotfabrieke ofwel langs de biels no de soldoatuberg tot tan de butterpit. Kgon ook dikkels no ‘t bosju no tkeunepling of tkattepling om tonne langs de meibooschoolu toettan de garre van de konterdam te wangullun. Vandoar goat hut no de stroendfabrieku om langs de voart te kommen an tschiptju van Teut-Teut. Da laagt over dien iengulschu kaffé dun Ostend Baar.

Lees meer: Dromun

Mijn grootvader "Roger Debusschere" schreef in een klein boekje over zijn jeugdjaren tijdens de eerste Wereldoorlog. Naast het levensverhaal kom je ook veel te weten over het Oostende van het begin van deze eeuw.  Lees ook z'n verhalen tijdens WO II

 

Lees meer: Herinneringen aan WO 1 door Roger Debusschere

Niemand zal durven ontkennen dat het bloemenuurwerk, in het Leopoldpark, een der meest gefotografeerde plaatsen is uit onze stad. Honderden en honderden toeristen verdringen zich voor dit enig mooie kunstwerk om zich er mede te laten vereeuwigen.
Sedert “ La Belle Epoque” zijn de bloemenmozaïeken een ware specialiteit van de Oostendse beplantingsdiensten.

Lees meer: Het bloemenuurwerk

 

Oa je bie d'Ostensche poliesjes wil komn werken moe je wel e poar papiertjes invuln.
Voe je te kunn voorbereiden op "t examen ving j'ier al de vragen.
 
 
 

Wien zie je gie?

Je naame:......................

Je voornaame:..................

Je lapnaame:...................

Je wuuf eur naame:.....................................

Jen anoedster eur name  ................................

Je tillefong Numroo:   ......................................

 

 

 

 

 

Lees meer:  Inschrievingspapieren voe de polliesje

Subcategorieën