Let wel, zelf thuis vuurwerk afsteken is ten strengste verboden! In de eerste plaats omwille van brandgevaar maar ook voor nachtlawaai en/of andere incidenten.

Zelf vuurwerk afsteken kan enkel mits machtiging van de Burgemeester of vergunning verleend door het College van Burgemeester en Schepenen en met inachtneming van de reglementering. Maar ook mét machtiging of vergunning riskeer je vervolging voor nachtlawaai of andere overlast.

Een tip: steek zelf geen vuurwerk af maar ga naar de Albert I-promenade om te genieten van het Eindejaarsvuurwerk!

We wensen je leuke en vooral veilige eindejaarsfeesten toe!

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=6233