Op deze vernieuwde site kun je nu zelf gemakkelijker verhalen en informatie neerpennen. Het volstaat je in te schrijven (rechter navigatie) en je kan van start.

Het overzetten van de site naar een ander systeem heeft me veel meer tijd en moeite gekost dan vermoed.  Een aantal mensen zaten achter m'n vodden om het toch zo snel mogelijk weer on-line te gaan (hé Mauref ;-)). Dus hier volgt het resultaat, het is nog niet perfect, maar de meest succesvolle delen staan weer on-line.

Voorlopig moeten we het echter nog stellen zonder het "Oostends Woordenboek", "De Oostendse Plaatsnamen" en Quiz.  Maar de vernieuwde vorm zal je zeker en vast versteld doen staan (dat hoop ik tenminste).