Oostendse Verhalen

Sinds 2001 de site over Oostende, zijn taal, cultuur en bevolking

Zoeken op de site

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Hotel du Louvre, het met afbraak bedreigde pand in de Karel Janssenslaan te Oostende, zit reeds een hele tijd in een impasse. Voor deze impasse probeert vzw Dement Oostende nog steeds constructieve oplossingen aan te reiken.
Voor de derde maal, vlak voor de zomer, heeft Dement Oostende terug een kandidaat-koper gevonden met name een Oostendse industrieel die anoniem wenst te blijven. Deze kandidaat koper wou het pand kopen en ombouwen tot een luxe horecazaak. Het stadsbestuur fungeerde als bemiddelaar met de eigenaar Desimpel Construct. Deze maand kreeg de kandidaat-koper echter te horen dat Hotel du Louvre niet te koop staat.
Maar blijkbaar is het stadsbestuur bezig met het zoeken naar een oplossing die voor alle partijen voldoening moet geven.

De studiedag “Behoud door ontwikkeling (afwegingen tussen bouwkundig erfgoed en stadsvernieuwing)” van 24 oktober 2008, georganiseerd door Oostende Werft, had als bedoeling de resultaten van de erfgoedcommissie A.be (Actieplan Bouwkundig Erfgoed) voor te stellen.

Tijdens de toelichting van het onderzoek door architect Paul Vermeulen van het bureau De Smet Vermeulen architecten (Gent) werd er ook gesproken over de bestaande regelgeving die bedreigend voor het erfgoed kan zijn. Het bouwen in de tweede bouwlijn werd door de onderzoekers naar voren gehaald als één der oplossingen.

“Bouwen in tweede bouwlijn wordt meestal stedenbouwkundig onverantwoord geacht. Alle bebouwingen wordt voorin, aan de rooilijn gesitueerd zodat het perceel achteraan vrij blijft. Toch vertoont het historisch weefsel plaatsen waar bouwen in de tweede bouwlijn kan zonder hinder voor de buren, wat tot typologische panden heeft geleid. Als die mogelijkheid verdwijnt, neemt druk om aan de rooilijn te bouwen toe, ten koste van het erfgoedpand.” (uit publicatie “Behoud door ontwikkeling” 2008, uitgegeven door Oostend Werft)

Als voorbeeld wordt het resultaat van een ontwerpend onderzoek getoond. Een luchtfoto van de Karel Janssenslaan, waarbij een nieuw bouwblok is ingevoegd achteraan het perceel van Hotel du Louvre! Een combinatie van nieuwbouw met behoud van het oorspronkelijk hotel.

Een oplossing dus...

Read more http://dementoostende.blogspot.com/2009/03/toekomst-voor-hotel-du-louvre.html

Login Form