Fout
  • Het template voor deze weergave is niet beschikbaar. Neem contact op met de websitebeheerder.

Home

Senioren Adviesraad zoekt senioren

“Er zijn 31 verenigingen lid van de Senioren Adviesraad. Die hebben een vertegenwoordiger in de algemene vergadering”, zo duidt SARO-secretaris Eddy Devisscher. “Maar er is in de SARO ook plaats voorzien voor senioren die niet tot een vereniging behoren en als individueel of gecoöpteerd lid actief zijn.” Kandidaten zijn minstens 55 jaar, hebben geen actieve bezoldigde loopbaan, behoren niet tot gemeente- of OCMW-raad, wonen in Oostende en ondertekenen een engagementsverklaring. Deze niet aangesloten senioren kunnen voor 1 december 2012 hun kandidatuur stellen bij de SARO, Eigen Haardstraat 48 te 8400 Oostende met opgave van hun motivatie.

FG_AUTHORS:

Read more http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=7245